Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

kvkk a

Amaç
KVKK uyum çalışmaları kapsamında bilinmesi gereken usül ve esasları detaylı bir çerçevede ele alarak, uygulama alanının ve getirdiği yükümlülüklerin katılımcılara aktarılması amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği

Birin bölüm

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ilgili genel bilgilendirme
 • Kişisel veri, Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Kavramları
 • Özel nitelikli kişisel veri kavramı
 • İlgili Kişinin Hakları
 • Veri sorumlusunun yükümlülükleri
 • Çalışanların Kişisel verileri hakkında yapılması gerekenler
 • Aydınlatma metni ve açık rıza metinleri
 • Açık Rıza Aranmayan Haller
 • Envanter kavramı ve içeriği

İkinci bölüm

 • Kontrol sistemleri
 • KVKK kapsamında doküman, belge ve data güvenliğinin sağlanması
 • BS 10012 Kişisel Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirme​
 • ISO – 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirme
 • İmha, silme, anonimleştirme politikaları
 • KVKK’nın kurumsal yazılımlarda (ERP, CRM) meydana getireceği değişim
 • Anonimleştirme teknikleri
 • KVKK’nın İK departmanına etkileri ve aksiyon planları
 • Teknik Tedbirlerden Anlaşılması Gerekenler

Biçim
Yüz yüze eğitim: Klasik oturma düzeninde sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanmış ve iyi şekilde havalandırılan toplantı salonunda konuşmacının hazırlamış olduğu sunum anlatımı gerçekleştirilecektir.
Online eğitim: KVKK uyumlu olan uzaktan eğitim/toplantı yazılımı ile her seferde maksimum 50 kişilik gruplar şeklinde yapılacak ve konuşmacının hazırlamış olduğu sunum anlatımı gerçekleştirilecektir.
Katılımcı Profili
KVKK hakkında daha donanımlı olmak isteyen İnsan kaynakları profesyonelleri, hukukçular, mali müşavirler, firma yöneticileri, firma personeli
Süresi :  2X90 dk lık 2 güne yayılarak, tavsiyemiz günde 40 dk lık 2 sekans ve 10 dk aradan oluşmasıdır.