Temel Değerlerle Yönetim

Degerler

Amaç
Kurumun temel değerlerini belirleyerek, farklı bakış açılarını, belirlenen temel değerler ile örtüştürmek.

Eğitimin İçeriği
Değerler kültürü
Değerlerin önemi
Kurumun temel değerlerinin belirlenmesi
Temel değer ile yönetim

Biçim
Yüz yüze eğitim: Klasik oturma düzeninde sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanmış ve iyi şekilde havalandırılan toplantı salonunda konuşmacının hazırlamış olduğu sunum anlatımı gerçekleştirilecektir.
Online eğitim: KVKK uyumlu olan uzaktan eğitim/toplantı yazılımı ile her seferde maksimum 50 kişilik gruplar şeklinde yapılacak ve konuşmacının hazırlamış olduğu sunum anlatımı gerçekleştirilecektir.

Katılımcı Profili
Yöneticiler
Süresi :  90 dk Tavsiyemiz 40 dk lık 2 sekans ve 10 dk aradan oluşmasıdır.